Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι σε περιοχές με χρήσιμες πληροφορίες
  Επιθεώρηση Βιοηθικής - το περιοδικό του ΠΜΣ Βιοηθική
  Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής
  German National Ethics Council - Ethics Committees
  German National Ethics Council - Opinions
  Image Archive on the American Eugenics Movement
  Genome News Network
  Electronic Journals in Bioethics and Related Disciplines
  The American Journal of Bioethics : What's Written?
  Everything published in Medicine & Medical Ethics
  The American Journal of Bioethics
  MedHist: The guide to history of medicine resources on the Internet
  Journal of Medical Ethics
  Medical Humanities
  The Lancet
  British Medical Journal
  New England Journal of Medicine
  Nature
  Science
   
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης
  Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
  Εγκέφαλος και Νους
  Κοινωνιολογία
  Μοριακής Βιολογίας - Βιοϊατρικής
  Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία
   
Σύνδεσμοι / Σημειώσεις για τα μαθήματα του ΠΜΣ
  Μέθοδοι Έρευνας στην Κοινωνιολογία ΙΙ
  Ιατρική Ανθρωπολογία και Βιοηθική
  Η ηλεκτρονική συλλογή του μαθήματος Κοινωνία και Βιοηθική (ΚΟΙΝ)
  Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία ΙΙ (BIO)
  Σημειώσεις κ. Λούη (και σε μικρότερη μορφη - 2 MBs)
  Σημειώσεις κ. Μοσχονάς (2 MBs - PDF)