ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διευθύντρια Σπουδών
Σταυρούλα Τσινόρεμα 28310-77218

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Σπουδών
Αθανασάκη Ειρήνη 2810-394355 athinare@uoc.gr

Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.
Τακτικά Μέλη
Ειρήνη Αθανασάκη 2810-394355 athinare@uoc.gr
Φίλιππος Βασιλόγιαννης 210-3688613 pvassil@law.uoa.gr
Γιάννης Δαλέζιος 2810-394504 dalezios@uoc.gr
Μαρία Κούση 28310-77477 kousis.m@uoc.gr
Σταυρούλα Τσινόρεμα 28310-77218

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι
Γεώργιος Καραμανώλης 28310-77209 3
Στέργιος Πυρίντσος 2810-394085
2810-394377
2

Γραμματειακή Υποστήριξη

Αικατερίνη Αλεξαντωνάκη

28310-77242


Ειδική Διατμηματική Επιτροπή Π.Μ.Σ.
Ειρήνη Αθανασάκη 2810-394355,
2810-394354
Αντώνιος Αστρινάκης 28310-77201,
28310 77236
Μαρία Βενιέρη 28310-77219
Εμμανουήλ Γαλανάκης 2810-392012
Δημήτριος Γεωργόπουλος 2810-392636
Κωνσταντίνος Γκούνης 28310-77472
Ιωάννης Δαλέζιος 2810-394504
Γεώργιος Καραμανώλης 28310-77209
Μαρία Κούση 28310-77477
Αντρέας Λέμπεντεφ 28310-77207
Χρήστος Λούης 2810-391119
Γεώργιος Mαραγκός 28310-77225
Νικόλαος Πανόπουλος 2810-394369
Βασιλική Πετούση 28310-77469
Στέργιος Πυρίντσος 2810-394085
2810-394377
Γεώργιος Ρουσόπουλος 28310-77203
Ελένη Σαββάκη 2810-394513
Χαράλαμπος Σαββάκης 2810-394535
Σταυρούλα Τσινόρεμα 28310-77218
Αναστάσιος Φιλαλήθης 2810-394608

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Ομότιμη Καθηγήτρια

 

 

Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου

210-6124748

Καθηγητής

 

 

Γεώργιος Ρουσόπουλος

28310-77203

Αναπληρωτές Καθηγητές

 

 

Αντώνιος Αστρινάκης 28310-77201
28310-77236
Αντρέας Λέμπεντεφ 28310-77207
Γεώργιος Mαραγκός 28310-77225

Σταυρούλα Τσινόρεμα

28310-77218

Επίκουροι Καθηγητές

 

 

Μαρία Βενιέρη

28310-77219

Γεώργιος Καραμανώλης

28310-77209


Τμήμα Ιατρικής

Καθηγητές

 

 

Δημήτριος Γεωργόπουλος 2810-392636
Ελένη Σαββάκη 2810-394513

Χαράλαμπος Σαββάκης

2810-394535

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 

Αναστάσιος Φιλαλήθης

2810-394608

Επίκουροι Καθηγητές

 

 
Εμμανουήλ Γαλανάκης 2810-392012

Ιωάννης Δαλέζιος

2810-394504

Κωνσταντίνος Τρομπούκης

2810-394623


Τμήμα Βιολογίας

Ομότιμος Καθηγητής

 

 

Ελευθέριος Ζούρος

2810-394075

Καθηγητές

 

 
Ειρήνη Αθανασάκη 2810-394355
2810-394354
Χρήστος Λούης 2810-391119
Μωυσής Μυλωνάς 2810-393275
2810-393272

Νικόλαος Πανόπουλος

2810-394369

Στέργιος Πυρίντσος

2810-394085
2810-394377

Επίκουροι Καθηγητές

 

 

Γεώργιος Χαλεπάκης

2810-394359
2810-394358


Τμήμα Κοινωνιολογίας

Καθηγήτρια

Μαρία Κούση

28310-77477

Επίκουροι Καθηγητές

 

 

Κωνσταντίνος Γκούνης

28310-77472

Βασιλική Πετούση

28310-77469


Διδάσκοντες άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίου Κρήτης

Δημήτριος Κοτρόγιαννος,
Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας,
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

28310-77448

Ιωσήφ Λεκάκης,
Καθηγητής Οικονομικών,
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

28310-77413

Ευριπίδης Στεφάνου,
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Οργανικής Χημείας,
Τμήμα Χημείας

2810-393628

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Συνεργάτες από Πανεπιστήμια/άλλα Ιδρύματα του Εσωτερικού

Νικόλαος Αλιβιζάτος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

210-3613117

Φ. Κ.Βασιλόγιαννης,
Λέκτορας Φιλοσοφίας του Δικαίου, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

210-3604317

3

Τάκης Βιδάλης,
Ειδικός Επιστήμονας Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

210-8847700

Στυλιανός Βιρβιδάκης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα ΜΙΘΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

210-7275536

Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Τμήματος ΜΙΘΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Τμήματος Φ.Κ.Σ., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μέλος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

210-6124748

Γεώργιος Β. Καμίνης, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συνήγορος του Πολίτη

210-7289767Γεώργιος Κουμάντος †(1925 - 2007), Ομότιμος Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

   

Έφη Κουνουγιέρη – Μανωλεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2310-996581

Ευάγγελος Μάλλιος,
Δρ. Νομικής, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

210-3613117

Γεώργιος Μανιάτης, Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών,
Αν. Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

210-8131641

Αντώνιος Μανιτάκης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2310-996514
2310-996525

Αικατερίνη Μαρκεζίνη, Δρ. Βιοηθικής Πανεπιστημίου Αθηνών

210-9854372

Γρηγόρης Μολύβας, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

210-3688926

Νικόλαος Μοσχονάς, Καθηγητής Ιατρικής Μοριακής Γενετικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών

2610 997621

Αριστείδης Μπαλτάς, Καθηγητής Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

210-7722972

Ανδρέας Ντούλης, Ερευνητής Γ, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Μελετών, Ηράκλειο

2810-245851
2810-242870

Φιλήμων Παιονίδης, Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2310-997376

Θ. Κ. Παπαχρίστου, Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

210-3688368

Παύλος Σούρλας, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

210-3688439

pavlos.sourlas@gmail.com

Ντιάνα Τράκα, Αναπληρ. Καθηγήτρια,
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

22510-36306

Νικόλαος Χατζηνικολάου, Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Δρ. Φυσικών Επιστημών, Πρόεδρος Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής Εκκλησίας της Ελλάδος

210-6632276
210-6632687


Ειδικοί Συνεργάτες

Ιωάννης Ν. Μπολέτης,
Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος και Μεταμοσχευτικού Κέντρου Λαϊκού Νοσοκομείου, Πρόεδρος Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρίας, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων
210-7456840 laikneth@laiko.gr

Γεώργιος Μαλάμης,
Υποψ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Γενετικής Ανθρώπου, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

210-8233825

Αίγλη Χατζούλη,
Υποψ. Δρ. με θέμα τη σχέση γενετικής και κοινωνίας,
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

210-7218593Συνεργάτες Πανεπιστημίων/άλλων Ιδρυμάτων του Εξωτερικού
Andorno, Roberto,
Senior Research Fellow, Institute of Biomedical Ethics, University of Zurich, Switzerland
0041-446-348386 andorno@ethik.unizh.ch
Buchanan, Allen,
James B Duke Professor of Philosophy & James B. Duke Professor of Public Policy Studies, Duke University, U.S.A.
001-919-660-2426 allenb@duke.edu

Canavas, Constantine, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Εφαρμ. Επιστημών Αμβούργου, Διδακτικό και ερευνητικό έργο στο Τμήμα Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας και στο Τμήμα Οικοτροφολογίας

0049-40-42891-2762

Caplan, L. Arthur, Emanuel & Robert Hart Professor of Bioethics, Chair, Department of Medical Ethics and Director Center for Bioethics, Department of Medical Ethics, University of Pennsylvania, U.S.A.

(215) 898-7136

Dracopoulou, Suzy,
SeniorLecturer in Philosophy, Director of MA Programme in Health Care Ethics, University of Middlesex, U.K.
0044-208-4589046
Economides, Ioannis,
Professor, Commission of the European Communities, Directorate-General Research
+3222951574
Griffiths, Paul E,
Professor, Department of History and Philosophy of Science, University of Pittsburgh, U.S.A.
0044-208-362-6259
Harris, John,
Sir David Alliance Professor of Bioethics, Institute of Medicine Law and Bioethics, School of Law, University of Manchester, U.K.
0044-161-275-3473 john.harris@manchester.ac.uk
Hopper, Kim,
Lecturer, Division of Sociomedical Sciences, Columbia University, Co-Director, Center for the Study of Issues in Public Mental Health, U.S.A.
+1-845-398-6578
Jackson, Jeniffer,
Senior Lecturer, Department of Philosophy, University of Leeds, Head of Institute of Bioethics, U.K.
0044-1133-433280
Jamison, Andrew,
Professor of Technology and Sociology, Aalborg University, Denmark
0045-9635-8421
Kafatos, Fotis,
Καθηγητής Ανοσογενετικής Πανεπιστημίου Κρήτης και Imperial College London, U.K.
0044 207 594 1267
Kalokairinou Helen,
Assistant Professor of Philosophy, University of Cyprus, Cuprus
00357-22892358 helen.kalokerinou@ucy.ac.cy
Kitcher, Patricia,
Professor of Philosophy and Mark van Doren Professor of the Humanities, Columbia University, U.S.A.
001-212-854-8617
Kitcher, Philip, John Dewey
Professor of Philosophy, Columbia University, U.S.A.
001-212-854-4884
001-212-854-3196
Knoppers, Bartha Maria,
Professeur, Faculte de droit, Universite de Montreal & Senior Researcher at the Centre for Public Law (C.R.D.P.), Universite de Montreal, Canada
00514 343-6714 bartha.maria.knoppers@umontreal.ca
Kucuradi, Ioanna,
Professor of Philosophy, UNESCO Chair of Philosophy, Former President of FISP, Hacetteppe University, Ankara & Maltepe University, Istanbul, Turkey
  ioanna@fisp.org.tr
Lennox, James G.,
Professor of History of Philosophy and Science, University of Pittsburgh, U.S.A.
001-412-624-1051
Lovell, Anne,
Associate Professor, Sociology Department, Universite de Toulouse le Mirail
 
Machamer, Peter K.,
Professor of History and Philosophy of Science, University of Pittsburgh, U.S.A.
001-412-624-5896
001-412-687-4412
fax 001-412-624-6825
Mori, Maurizio,
Professor, Ιnternational Association of Bioethics, University of Turin, Italy
0039-372-25303 mau_mori@libero.it
Nys, Herman,
Professor of Medical Law, Katholieke Universiteit Leuven, Director of the Centre for Biomedical Ethics & Law, Chairman of the Board of Governors of the General Hospital Nikolaas, Belgium
00 32 16 33 69 51 Herman.Nys@med.kuleuven.be
Rose Hilary,
Emeritus Professor of Social Policy, University of Bradford, Professor of Physik, Gresham College, London, U.K.
  hilaryrose@blueyonder.co.uk
Rose, Steven,
Emeritus Professor of Biology, Open University, Visiting Professor, University College London, U.K
  S.P.R.Rose@open.ac.uk
Simitis,Spiros,
Professor of Labour and Civil Law, Computer Science and Law, Johann-Wolfgang-Goethe-University, Frankfurt am Main German National Ethics Council
0049-6979822186
Sorabji, Richard,
Emeritus Professor of Philosophy, King's College London, Honorary Fellow, Wolfson College, University of Oxford, U.K.
  richard.sorabji@philosophy.ox.ac.uk
Vossenkuhl, Wilhelm,
Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο του Μονάχου
0049 89 2180-2386
Worrall, John,
Professor of Philosophy, London School of Economics and Political Science, U.K.
0044-0020-7955-7335