ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΗΘΙΚΗ
(μορφή .pdf)