ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΜΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΕΤΟΥΣ
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023
Α΄ Περίοδος (από 02-10-23 έως 26-11-23) και Β΄ Περίοδος από 27-11-23 έως 21-01-24)
A' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΤΟΥΣ)
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ   ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Δευτέρα

15.00 - 18.00

 

ΒΙΟ. 101 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία Ι (Υ)

Ειρ. Αθανασάκη 

Τρίτη

14.30 - 17.30

 

ΦΙΛ.102 Βιοηθική: Μέθοδοι , Αρχές, Προβλήματα (Υ)

Ευαγ. Παπαδάκη/Κ.Σαργέντης   

Τρίτη

17.30 - 20.30

 

ΦΙΛ.101 Τα Εννοιολογικά Θεμέλια της Βιοηθικής: Ηθικές Θεωρίες (Υ)

Στ. Τσινόρεμα   

Πέμπτη

17.30 - 20.30

 

ΚΟΙΝ.101 Κοινωνία και Βιοηθική Ι: Περιβάλλον, Υγεία και Νέες Τεχνολογίες (Υ)

Μ. Κούση

Πέμπτη 

14.30 - 17.30

 

ΙΑΤ.101 Εισαγωγή στη Βιο-Ιατρική Ηθική/Βιοηθική. Θέματα ηθικής και   δεοντολογίας της έρευνας στη χρήση βλαστοκυττάρων (Υ)

Ελ. Παπαδάκη

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  (ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΤΟΥΣ)
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ   ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τρίτη

14.30 - 17.30

 

ΚΟΙΝ.102 Κοινωνία και Βιοηθική ΙΙ: Αρχές Δεοντολογίας και Ηθικής, Διαδικασίες και Θεσμοί Αξιολόγησης της Έρευνας στη Βιοηθική (Υ)

Β. Πετούση    

Τετάρτη 

*14.30 - 17.30

 

ΔΙΚ.103  Βιοηθική και Αστικό Δίκαιο (Υ)

Δημ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Γ. Λέκκας*

 
Μαθήματα Επιλογής

Δευτέρα

17.30 - 19.30

 

ΙΑΤ.105 Βιοηθική και Τέλος της Ζωής (Ε)

Αν. Φιλαλήθης, Θεοχάρης Κωνσταντινίδης

Α’ Περίοδος

Δευτέρα

14.30 - 17.30

 

ΙΑΤ.104 Ιστορία της Ιατρικής και  Ιατρικής Δεοντολογίας (Ε)  

Μ. Καραμάνου- Γρ. Τσουκαλάς

Β’ Περίοδος

Τρίτη

***17.30 - 20.30

 

IAT103 Στοιχεία Νευροβιολογίας και Νευροηθικής  (Ε)

Ι.Δαλέζιος

Τετάρτη

**

 

ΔΙΚ.104 Εισαγωγή στην Πολιτική Φιλοσοφία - Φιλοσοφικά θεμέλια του Συντάγματος (Ε)

Π. Σούρλας, Φ. Βασιλόγιαννης**

Πέμπτη

14.30 - 17.30

 

ΦΙΛ.104.Α Περιβαλλοντική Ηθική ΙΙ (Ε)

Στ. Πυρίντσος, Στ. Τσινόρεμα

*ΔΙΚ. 103:
κα. Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή: (Τετάρτη) 18/10, 25/10 και 01/11 (ώρα 14.30.-17.30)
κ. Γ. Λέκκας: (Τρίτη) 21/11, 28/11 & 5/12 (ώρα 18.00-21.00)

**ΔΙΚ. 104:
κ.  Π. Σούρλας: (Τετάρτη) (25/10, 1/11, και 8/11) (ώρα 18:00 -19:30)
κ. Φ. Βασιλόγιαννης: (Τετάρτη) (22/11, 29/11 και 6/12) (ώρα 18:00-19:30)

***ΙΑΤ103: Έναρξη 5/12/2023

(Τελευταία ανανέωση: 28/11/2023 14:00)


ΑΡΧΕΙΟ