ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΜΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα  19 Φεβρουαρίου 2024

A’ περίοδος: Από Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 έως Κυριακή 14 Απριλίου 2024
Β’ περίοδος: Από Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 έως Παρασκευή 09 Ιουνίου 2024

ΜΑΘΗΜΑΤΑ A' ΕΤΟΥΣ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΘΥΝΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Υποχρεωτικά  Μαθήματα

Δευτέρα

14.30-17.30

ΒΙΟ.102 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία ΙΙ /Οικολογία – Εξέλιξη –Βιοποικιλότητα (Υ)

 Ιωάννης Καρακάσης

Δευτέρα

17.30-20.30

ΙΑΤ.102 Η Βιοηθική στη Δημόσια Υγεία (Υ)

Αν. Φιλαλήθης, Αικ. Ασπραδάκη

Πέμπτη

14.30-17.30

ΦΙΛ.103 Βιοηθική, Μέλλοντα Πρόσωπα & Μελλοντικές Γενεές (Υ)

Κ. Κουκουζέλης 

Θα ανακοινωθεί*

*

ΔΙΚ.101 Δίκαιο, Ηθική και Βιοηθική (Υ)*

Π. Σούρλας, Φ. Βασιλόγιαννης*

Μαθήματα Επιλογής

Τρίτη

14.30-17.30

ΚΟΙΝ.103 Κοινωνιολογία και Δίκαιο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (E)

B. Πετούση

Α' Περίοδος

Ανακοινώνεται παρακάτω**

**

ΔΙΚ.102 Ιδιωτική αυτονομία και αστικό δίκαιο (Ε)**

Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Γ. Λέκκας**

Β' Περίοδος

Τρίτη

17.30-20.30

ΦΙΛ.104 Περιβαλλοντική Βιοηθική (Ε)

Στ. Τσινόρεμα

Πέμπτη

17.30-20.30

ΚΟΙΝ104 Οι Κοινωνικές Προκλήσεις της Βιοϊατρικής και τα μοντέλα ρύθμισής της (Ε)

Ελ. Ρεθυμιωτάκη

  • *ΔΙΚ101 (Δίκαιο, Ηθική και Βιοηθική)
    • Π. Σούρλας: Τετάρτη, 6/3, 20/3, ώρα 17:30 -19:30
    • Φ. Βασσιλόγιαννης: Τετάρτη 27/3, 3/4, ώρα 17:30 -19:30
  • **ΔΙΚ102 (Ιδιωτική αυτονομία και αστικό δίκαιο)
    • Δ. Παπαδοπούλου- Κλαμαρή: Τρίτη, 20/2, 27/2 & 5/3, ώρα 17.30 -20.30
    • Γ. Λέκκας: Θα ανακοινωθεί
 

(Τελευταία ανανέωση: 26/02/2024 20:45)

ΑΡΧΕΙΟ