ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΜΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα  20 Φεβρουαρίου 2023

A’ περίοδος: Από Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 έως Δευτέρα 03 Απριλίου 2023
Β’ περίοδος: Από Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου 2023

ΜΑΘΗΜΑΤΑ A' ΕΤΟΥΣ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΘΥΝΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Υποχρεωτικά  Μαθήματα

Δευτέρα

15.00-17.30

ΒΙΟ.102  Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία ΙΙ (Υ)

Στεργ. Πυρίντσος

Δευτέρα (αναλυτικά)

17.30-20.30

ΙΑΤ.102 Η Βιοηθική στη Δημόσια Υγεία  (Υ)

Αν. Φιλαλήθης, Αικ. Ασπραδάκη

Πέμπτη      

14.30-17.30

ΦΙΛ.103  Βιοηθική, Μέλλοντα Πρόσωπα & Μελλοντικές Γενεές (Υ)

Κ. Κουκουζέλης 

Ανακοινώνεται παρακάτω*

 

ΔΙΚ.101 Δίκαιο, Ηθική και Βιοηθική (Υ)

Π. Σούρλας, Φ.  Βασιλόγιαννης* 

Μαθήματα Επιλογής

Τρίτη

14.30-17.30

ΚΟΙΝ.103 Κοινωνιολογία και Δίκαιο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (E)

B. Πετούση

Α' Περίοδος

Ανακοινώνεται παρακάτω**

 

ΔΙΚ.102 Ιδιωτική αυτονομία και αστικό δίκαιο (Ε)

Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Γ. Λέκκας**

Β' Περίοδος

Πέμπτη

17.30-20.30

ΦΙΛ.104 Περιβαλλοντική Βιοηθική (Ε)

Στεργ.Πυρίντσος, Στ. Τσινόρεμα

  • *ΔΙΚ101 (Δίκαιο, Ηθική και Βιοηθική)
    • Π. Σούρλας:Τετάρτη 22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3 29/3, ώρα 18:00 - 19:30
    • Φ. Βασσιλόγιαννης : Παρασκευή 7/4, 28/4, 5/5, 12/5, ώρα 18:00 – 19:30
  • **ΔΙΚ102 (Ιδιωτική αυτονομία και αστικό δίκαιο)
    • Δ. Παπαδοπούλου- Κλαμαρή: Τρίτη 21/2, 28/2, 7/3, ώρα 17.30-20.30
    • Γ. Λέκκας: Θα ανακοινωθεί
 

(Τελευταία ανανέωση: 28/03/2023 10:00)

ΑΡΧΕΙΟ