Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 28310-77242, 77218, 77211
Fax : 28310-77222
e-mail :