Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 28310-77216, 77218, 77211
Fax : 28310-77222
e-mail :