ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Αίτηση και Βιογραφικό Υποψηφιότητας:
      Σε μορφή Microsoft Word
      Σε μορφή Adobe PDF

Συστατική Επιστολή:
      Σε μορφή Microsoft Word
      Σε μορφή Adobe PDF

Έκθεση Ενδιαφερόντων (υπόμνημα):
      Σε μορφή Microsoft Word
      Σε μορφή Adobe PDF

Αιτήσεις για το ΠΜΣ "ΒΙΟΗΘΙΚΗ" γίνονται κάθε χρόνο μέσω της πλατφόρμας https://postgrad.cict.uoc.gr/

H ανακοίνωση για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 βρίσκεται εδώ (η προθεσμία υποβολής λήγει 20 / 05 / 2021)