Υποψήφιοι Διδάκτορες του ΠΜΣ «Βιοηθική»

Α.A. Όνομα Επώνυμο Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Τριμελής Επιτροπές

1

Νικόλαος

Δέδες

Ηθική των Μεταμοσχέυσεων Βιοηθική προσέγγιση της άρνησης δωρεάς οργάνων στην Ελλάδα.

Σταυρούλα Τσινόρεμα (επόπτης). Μέλη : Ανδέας Καραμπίνης, Ιωάννης Μπολέτης.

2

Δημήτριος

Καστελλιανάκης

Η ηθική αξία του προσώπου και οι σύγχρονες γενετικές τεχνολογίες. Συγκριτική και κριτική προσέγγιση βιοηθικών προβλημάτων σε σχέση με τις τεχνολογίες της προγεννητικής διάγωσης και της γονιδιακής θεραπείας της φαρμακογενετικής και της εξατομικευμένης θεραπείας.

Τσινόρεμα Σταυρούλα (επόπτης). Μέλη: Νικόλαος Μοσχονάς, Γιώργος Μαραγκός

3

Εμμανουήλ

Κουκλάκης

Η Αρεταϊκή Ηθική ως εναλλακτική ηθική προσέγγιση σε ζητήματα Βιοηθικής.

Γεώργιος Καραμανώλης (επόπτης). Μέλη: Ανδρέας Λέμπεντεφ, Σταυρούλα Τσινόρεμα

4

Αλεξάνδρα

Ντρουμπογιάννη

Ηθικές και Βιοηθικές Διαστάσεις της Ταυτότητας, των Ρόλων και των Αξιών των Επιστημόνων που Εμπλέκονται στην Έρευνα και την Εφαρμογή της Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης (Π.Γ.Δ.).

Βασιλική Πετούση-Ντούλη (επόπτης). Μέλη: Ειρήνη Αθανασάκη, Σταυρούλα Τσινόρεμα

5

Ηρωδίων-Αντώνιος

Σαββάκης

Βιοηθική και Δημόσια Πολιτική. Αρχές ατομικής ηθικής και συλλογικής ευθύνης κατά την διαμόρφωση πολιτικών στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Η περίπτωση των Γενετικών Ελέγχων.

Σταυρούλα Τσινόρεμα (επόπτης). Μέλη: Νικόλαος Μοσχονάς, Κώστας Κουκουζέλης

6

Χριστίνα

Σπυράκη

Η Προστασία της Ιδιωτικότητας κατά τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Φιλαλήθης Αναστάσιος (επόπτης). Μέλη : Φίλιππος Βασιλόγιαννης, Βασιλική Πετούση

7

Παναγιώτης

Τζανετής

Αν μπορεί η Θεωρία Δικαιοσύνης του Rolls να εφαρμοστεί και εκτός ορίων Εθνικής Κυριαρχίας ως πεδίο εφαρμογής λαμβάνεται το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες περίθαλψης των παράνομων μεταναστών.

Τσινόρεμα Σταυρούλα (επόπτης). Μέλη: Αναστάσιος Φιλαλήθης, Παύλος Σούρλας