Διδάκτορες του ΠΜΣ «Βιοηθική»

Α.A. Όνομα Επώνυμο Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Τριμελείς Επιτροπές Συνεδρίαση υπ'αριθμ:
1 Αικατερίνη Ασπραδάκη Αυτονομία και Πατερναλισμός στην Ιατρική Φροντίδα με Έμφαση στην Οδοντιατρική Φροντίδα. Φιλαλήθης Αναστάσιος (επόπτης). Μέλη: Παύλος Σούρλας, Μαρία Κούση 22/09-06-2008
2 Γεώργιος Χαραλάμπους Η Αρχή της Αυτονομίας: Προϋποθέσεις, Θεμελίωση και ο Κανονιστικός της Ρόλος στη Βιοηθική. Τσινόρεμα Σταυρούλα (επόπτρια). Μέλη: Στυλιανός Βιρβιδάκης, Μυρτώ Δραγώνα - Μονάχου 33/29-01-2014
3 Μαρία Δάγλα Βιοηθικές αποφάσεις που αφορούν τη φροντίδα νεογνών κατά   την περιγεννητική περίοδο: απόψεις επαγγελματιών υγείας στη χώρα μας Βασιλική Πετούση-Ντούλη (επόπτρια). Μέλη: Μυρτώ   Δραγώνα-Μονάχου, Δημήτριος Γεωργόπουλος 88/9-12-2015
(Τμήμα Κοινωνιολογίας)

4

Αλεξάνδρα

Ντρουμπογιάννη

Ηθικά και βιοηθικά ζητήματα κατά την εφαρμογή της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης στην Ελλάδα

Βασιλική Πετούση-Ντούλη (επόπτρια). Μέλη: Σταυρούλα Τσινόρεμα, Μαρία Ρεντετζή

93/22-06-2016
(Τμήμα Κοινωνιολογίας)