Διδάκτορες του ΠΜΣ «Βιοηθική»

Α.A. Όνομα Επώνυμο Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Τριμελής Επιτροπές Συνεδρίαση υπ'αριθμ:
1 Αικατερίνη Ασπραδάκη Αυτονομία και Πατερναλισμός στην Ιατρική Φροντίδα με Έμφαση στην Οδοντιατρική Φροντίδα. Φιλαλήθης Αναστάσιος (επόπτης). Μέλη: Παύλος Σούρλας, Μαρία Κούση 22/09-06-2008
2 Γεώργιος Χαραλάμπους Η Αρχή της Αυτονομίας: Προϋποθέσεις, Θεμελίωση και ο Κανονιστικός της Ρόλος στη Βιοηθική. Τσινόρεμα Σταυρούλα (επόπτρια). Μέλη: Στυλιανός Βιρβιδάκης, Μυρτώ Δραγώνα - Μονάχου 33/16-11-2011
3 Μαρία Δάγλα Βιοηθικές αποφάσεις που αφορούν τη φροντίδα νεογνών κατά   την περιγεννητική περίοδο: απόψεις επαγγελματιών υγείας στη χώρα μας Βασιλική Πετούση-Ντούλη (επόπτρια). Μέλη: Μυρτώ   Δραγώνα-Μονάχου, Δημήτριος Γεωργόπουλος 88/9-12-2015
(Τμήμα Κοινωνιολογίας)