Μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Βιοηθική» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
(σειρά αξιολόγησης)

Επιτυχόντες

 1. Μπαχαντάκη Αντωνία
 2. Ράπτη Αλέκα
 3. Σπαντιδάκη Ευαγγελία
 4. Καργάκης Μιχαήλ
 5. Κριθινάκη Βέρα
 6. Ζαπουνίδου Μαρία
 7. Κρητικός Άγγελος
 8. Ροκάς Λεωνίδας
 9. Σουργιά - Μιχαλάκη Αλεξάνδρα
 10. Μπουτσάκη Αικατερίνη

Επιλαχόντες

 • Λουκάκη Ελένη

Μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Βιοηθική» για το ακαδημαικό έτος 2018-2019
(αλφαβητικά)

Επιτυχόντες

 • Ζαπουνίδου Μαρία
 • Καργάκης Μιχαήλ
 • Κρητικός Άγγελος
 • Κριθινάκη Βέρα
 • Μπαχαντάκη Αντωνία
 • Μπουτσάκη Αικατερίνη
 • Ράπτη Αλέκα
 • Ροκάς Λεωνίδας
 • Σουργιά - Μιχαλάκη Αλεξάνδρα
 • Σπαντιδάκη Ευαγγελία

Επιλαχόντες

 • Λουκάκη Ελένη

Παλιότερα ακαδημαϊκά έτη:

2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2017 - 2018