ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΕΤΟΥΣ
Έναρξη μαθημάτων 29 Οκτωβρίου
A' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΤΟΥΣ)
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΘΥΝΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Δευτέρα 4/11

15.00-18.00

ΑΙΘ. Β’ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΟΥΤΕΣ

ΒΙΟ. 101 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία Ι  (Υ)

Ειρ. Αθανασάκη

Δευτέρα 4/11

18.00-21.00

ΙΑΤΡΙΚΗ 7Α.04 ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΑΤ. 101 Εισαγωγή στην Βιο-Ιατρική Ηθική / Βιοηθική (Υ)

Εμμ. Γαλανάκης

Τρίτη 29/10

14.30-17.30

ΑΙΘ. ΜΙΧΕΛΗ, Τμήμα ΦΚΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ

ΦΙΛ.101 Τα Εννοιολογικά Θεμέλια της Βιοηθικής: Ηθικές Θεωρίες (Υ)

Στ. Τσινόρεμα  

Πέμπτη 31/10

14.30-17.30

ΑΙΘ. Α3-1 Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΟΙΝ. 101 Κοινωνία και Βιοηθική   (Υ)

Μ. Κούση

Τετάρτη 9/10-Σάββατο 12/10
&
Τετάρτη 13/11-
Παρασκευή 15/11

14.30-17.30

Αιθ. Σ1, Τμήμα ΦΚΣ, Ρέθυμνο

ΦΙΛ.105 Θεωρίες Διανεμητικής Δικαιοσύνης  (Ε)

Γρ. Μολύβας

 
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  (ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΤΟΥΣ)
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΘΥΝΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Δευτέρα 4/11

17.00-19.00

Ιατρική, 7Α 0.1 Ηράκλειο

ΙΑΤ.104 Βιοηθική και Τέλος της Ζωής (Υ)

Κλ. Σπανάκη

Τρίτη 29/10

17.30-20.30

Αιθ. Σ1, Τμήμα ΦΚΣ, Ρέθυμνο

ΦΙΛ.103 Φιλοσοφία των Επιστημών (Υ)

Στ. Τσινόρεμα,Αρ. Κουτούγκος

Πέμπτη 31/10

17.30-20.30

ΑΙΘ. Α3-3 Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΟΙΝ.102 Εφαρμογές Κοινωνικής Έρευνας σε Ζητήματα Βιοηθικής  (Υ)

Μ. Κούση

 
Μαθήματα Επιλογής

Δευτέρα 4/11

19.00-21.00

VIDEO ROOM ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΟΥΤΕΣ

ΒΙΟ.103 Βιολογικά Επιτεύγματα και Βιοηθική (Ε)

Στ. Πυρίντσος

Τετάρτη 9/10-Σάββατο 12/10
&
Τετάρτη 13/11-
Παρασκευή 15/11

14.30-17.30

Αιθ. Σ1, Τμήμα ΦΚΣ, Ρέθυμνο

ΦΙΛ.105 Θεωρίες Διανεμητικής Δικαιοσύνης (Ε)

Γρ. Μολύβας

Πέμπτη 28/11
Παρασκευή 29/11
&
Πέμπτη 12/12
Παρασκευή 13/12

Αναλυτικά

Αναλυτικά

ΔΙΚ.103 Ειδικά Θέματα στο Bιοδίκαιο (Ε)

Βαγγέλης Μάλλιος, Ειρήνη Κυριακάκη, Τάκης Βιδάλης, Βαγγέλης Μάλλιος, Ευτύχης Φυτράκης


   

(Τελευταία ανανέωση: 14/11/2013 14:20)

ΑΡΧΕΙΟ