ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΕΤΟΥΣ

A’ περίοδος -  Από Δευτέρα 8 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012
Β’ περίοδος -  Από Δευτέρα 19 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013
A' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΤΟΥΣ)
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΘΥΝΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Υποχρεωτικά  Μαθήματα
A’ περίοδος

Δευτέρα 08/10

15.00-18.00

VIDEO ROOM ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΟΥΤΕΣ

ΒΙΟ. 101 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία Ι  (Υ)

Αθανασάκη Ειρ.

Δευτέρα 14/01

18.00-21.00

ΙΑΤΡΙΚΗ 7Α.04 ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΑΤ. 101 Εισαγωγή στην Βιο-Ιατρική Ηθική / Βιοηθική (Υ)

Εμμ. Γαλανάκης**

Τρίτη 09/10

14.30-17.30

ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Σ1, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ

ΦΙΛ. 102  Βιοηθική: Μέθοδοι, Αρχές, Προβλήματα (Υ)

Ευαγγ. Παπαδάκη

Τρίτη 09/10

17.30-20.30

ΑΙΘ. ΜΙΧΕΛΗ,, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ

ΦΙΛ. 101 Τα Εννοιολογικά Θεμέλια της Βιοηθικής: Ηθικές Θεωρίες (Υ)

Στ. Τσινόρεμα

Αναλυτικά
ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Σ1, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ
ΦΙΛ. 105 Θεωρίες Διανεμητικής Δικαιοσύνης (Ε) Γρ. Μολύβας

Πέμπτη 11/10

17.30-20.30

ΑΙΘ. Α3-2 Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΟΙΝ. 101 Κοινωνία και Βιοηθική   (Υ)

Μ. Κούση

**Τα μαθήματα του κ. Γαλανάκη θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου 2013
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  (ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΤΟΥΣ)
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΘΥΝΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Δευτέρα
Αναλυτικά

17.00-19.00

Ιατρική, 7Α 0.1 Ηράκλειο

ΙΑΤ.104 Βιοηθική και Τέλος της Ζωής (Υ)

 Κλ. Σπανάκη

Πέμπτη 11/10

14.30-17.30

ΑΙΘ. Α3-2 Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΟΙΝ.102 Εφαρμογές Κοινωνικής Έρευνας σε Ζητήματα Βιοηθικής  (Υ)

Β. Πετούση

Πέμπτη 11/10

17.30-20.30

ΑΙΘ. Α3-2 Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΟΙΝ. 101 Κοινωνία και Βιοηθική   (Υ)

Μ. Κούση

 
Μαθήματα Επιλογής

Δευτέρα 19/11

19.00-21.00

VIDEO ROOM ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΟΥΤΕΣ

ΒΙΟ.103 Βιολογικά Επιτεύγματα και Βιοηθική (Ε)

Στ. Πυρίντσος

Τρίτη  06/11

17.30-20.30

Αίθουσα Σ1, Τμήμα ΦΚΣ, Ρέθυμνο

ΦΙΛ.112 Το Πρόβλημα της Ελεύθερης Βούλησης (Ε)

Γ. Καραμανώλης

Αναλυτικά

Αίθουσα αίθουσα 7Α01 (Ιατρική)

ΔΙΚ.103 Ειδικά Θέματα στο Bιοδίκαιο (Ε)

Τ. Κ. Βιδάλης,
Θ. Παπαχρίστου,
Ε. Μάλλιος


   

(Τελευταία ανανέωση: 10/10/2012 14:50)

ΑΡΧΕΙΟ