ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΕΤΟΥΣ

A’ περίοδος -  Από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου
Β’ περίοδος -  Από Δευτέρα 21 Νοεμβρίου
A' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΤΟΥΣ)
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΘΥΝΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Υποχρεωτικά  Μαθήματα
A’ περίοδος

Δευτέρα 10/10

15.00-18.00

VIDEO ROOM ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΟΥΤΕΣ

ΒΙΟ. 101 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία Ι  (Υ)

Ειρ. Αθανασάκη

Δευτέρα 10/10

18.00-21.00

7Α.04 ΙΣΟΓΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΟΥΤΕΣ

ΙΑΤ. 101 Εισαγωγή στην Βιο-Ιατρική Ηθική / Βιοηθική (Υ)

Εμμ. Γαλανάκης

Τρίτη 11/10

14.30-17.30

ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Σ1, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ

ΦΙΛ. 102  Βιοηθική: Μέθοδοι, Αρχές, Προβλήματα (Υ)

Ευαγγ. Παπαδάκη

Τρίτη 11/10

17.30-20.30

ΑΙΘ. ΜΙΧΕΛΗ, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ

ΦΙΛ.101 Τα Εννοιολογικά Θεμέλια της Βιοηθικής: Ηθικές Θεωρίες (Υ)

Στ. Τσινόρεμα

Β’ περίοδος

Πέμπτη 1/12

14.30-17.30

ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Σ1, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ

ΦΙΛ.106 Επιστήμη και Ηθική (Ε)

Γ. Μαραγκός,
Στ. Τσινόρεμα

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  (ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΤΟΥΣ)
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΘΥΝΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αναλυτικά

Αναλυτικά

7Α 1.1, Ιατρική, Ηράκλειο

ΙΑΤ.104 Βιοηθική και Τέλος της Ζωής (Υ)

Αν. Φιλαλήθης,
Κλ. Σπανάκη

Πέμπτη 13/10

14.30-17.30

Εργαστήριο Η/Υ Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών, ΡΕΘΥΜΝΟ
(Αιθ. 3 Φιλ/κής Σχολής – {εφεδρική})

ΚΟΙΝ.102 Εφαρμογές Κοινωνικής Έρευνας σε Ζητήματα Βιοηθικής  (Υ)

Β. Πετούση

 
Μαθήματα Επιλογής
Β’ περίοδος

Δευτέρα 21/11

19.00-21.00

VIDEO ROOM ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΟΥΤΕΣ

ΒΙΟ.103 Βιολογικά Επιτεύγματα και Βιοηθική (Ε)

Στ. Πυρίντσος

Πέμπτη 1/12

14.30-17.30

ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Σ1, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ

ΦΙΛ.106 Επιστήμη και Ηθική

Γ. Μαραγκός,
Στ. Τσινόρεμα

Αναλυτικά

Αναλυτικά

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΡΟΤΟΝΤΑ Β’ ΟΡΟΦΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΚ.103 Ειδικά Θέματα στο Bιοδίκαιο (Ε)

Τ. Κ. Βιδάλης,
Θ. Παπαχρίστου,
Ε. Μάλλιος


   

(Τελευταία ανανέωση: 02/11/2011 15:10)

ΑΡΧΕΙΟ