ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΕΤΟΥΣ

A' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΤΟΥΣ)
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΘΥΝΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Υποχρεωτικά  Μαθήματα από 11/10

Δευτέρα

15.00-18.00

VIDEO ROOM ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΟΥΤΕΣ

ΒΙΟ. 101 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία Ι  (Υ)

Χ. Λούης

Δευτέρα

18.00-21.00

7Α.04 ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΑΤ. 101 Εισαγωγή στην Βιο-Ιατρική Ηθική / Βιοηθική (Υ)

Εμμ. Γαλανάκης

Τρίτη

14.30-17.30

ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Σ1, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ

ΦΙΛ. 102  Βιοηθική: Μέθοδοι, Αρχές, Προβλήματα (Υ)

Ευαγγ. Παπαδάκη

Τρίτη

17.30-20.30

ΑΙΘ. ΜΙΧΕΛΗ, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ

ΦΙΛ.101 Τα Εννοιολογικά Θεμέλια της Βιοηθικής: Ηθικές Θεωρίες (Υ)

Στ. Τσινόρεμα

Πέμπτη

14.30-17.30

ΑΙΘ. Α3-1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΟΙΝ. 101 Κοινωνία και Βιοηθική   (Υ)

Μ. Κούση

 
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  (ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΤΟΥΣ)
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΘΥΝΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Δευτέρα
(έναρξη 18/10)

17.00-19.00

7Α 1.1 Ηράκλειο

ΙΑΤ.104 Βιοηθική και Τέλος της Ζωής (Υ)

Αν. Φιλαλήθης

Πέμπτη

14.30-17.30

Εργαστήριο Η/Υ Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών, ΡΕΘΥΜΝΟ
(Αιθ. 3 Φιλ/κής Σχολής – {εφεδρική})

ΚΟΙΝ.102 Εφαρμογές Κοινωνικής Έρευνας σε Ζητήματα Βιοηθικής  (Υ)

Β. Πετούση

 
Μαθήματα Επιλογής
Α’ Περίοδος από 11/10

Δευτέρα

19.00-21.00

VIDEO ROOM ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΟΥΤΕΣ

ΒΙΟ.103 Βιολογικά Επιτεύγματα και Βιοηθική (Ε)

Στ. Πυρίντσος

Τρίτη
Αναλυτικά

17.30-20.30

ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Σ1, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ

ΦΙΛ.106 Επιστήμη και Ηθική

Γ. Μαραγκός
Στ. Τσινόρεμα

Β’ Περίοδος από 22/11

Δευτέρα 15/11

Τρίτη 16/11

16.30-20.30
&
10.00-13.00

ΑΙΘ. 7A 1.2 Ηράκλειο

ΔΙΚ.103 Ειδικά Θέματα στο Bιοδίκαιο (Ε)

Τ. Κ. Βιδάλης,
Θ. Παπαχρίστου,
Ε. Μάλλιος

Πέμπτη

17.30-20.30

ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Σ1, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΟΙΝ.103 Γνωσιακές Πρακτικές και Κοινωνική Ταυτότητα του Ερευνητή των Επιστημών της Ζωής (E)

Α. Αστρινάκης


   

(Τελευταία ανανέωση: 29/10/2010 11:38)

ΑΡΧΕΙΟ