ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
(2ο και 1ο έτος)

2ο ΕΤΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Δευτέρα
(από 16/10/06)
17.00-19.00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΑΤ.104 Βιοηθική και τέλος της ζωής (Υ) Δ. Γεωργόπουλος
Δευτέρα
(από 16/10/06)
19.00-21.00 VIDEO ROOM ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΟΥΤΕΣ ΒΙΟ.103 Βιολογικά επιτεύγματα και Βιοηθική (Ε) Ε. Ζούρος, Χ. Λούης,                            Ν. Πανόπουλος
Τρίτη
(από 24/10/06)
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Σ1, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΙΛ.106 Επιστήμη και Ηθική (Ε) Γ. Μαραγκός,  Στ. Τσινόρεμα, Μ. Βενιέρη, Στ. Βιρβιδάκης, Αρ. Μπαλτάς, Γ. Ρουσόπουλος 
Τρίτη
(από 24/10/06)
17.30-20.30 ΑΙΘΟΥΣΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.3.1, ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΟΙΝ.102 Εφαρμογές Κοινωνικής Έρευνας σε Ζητήματα Βιοηθικής (Υ) Κ. Γκούνης
Πέμπτη
(από 19/10/06)
14.30-16.30 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Σ1, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΙΛ.103 Φιλοσοφία των Επιστημών (Υ) Γ. Μαραγκός
Πέμπτη
(από 16/11/06)
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Σ2, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΙΚ.103 Βιοηθική και Σύνταγμα (Ε) Τ. Κ. Βιδάλης,Θ. Παπαχρίστου, Ε. Μάλλιος

Παρασκευή
(από 27/10/06)

17.30-20.30 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Σ1, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΟΙΝ.103 Γνωσιακές πρακτικές και κοινωνική ταυτότητα  του ερευνητή των επιστημών της ζωής (Ε) Α. Αστρινάκης

1ο ΕΤΟΣ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Δευτέρα
(από 16/10/06)
15.00-18.00 VIDEO ROOM ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΟΥΤΕΣ ΒΙΟ. 101 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία Ι  (Υ) Ε. Ζούρος, Χ. Λούης
Δευτέρα
(από 16/10/06)
18.00-20.00 ΑΜΦ. 2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΟΥΤΕΣ ΙΑΤ. 101 Εισαγωγή στην Βιο-Ιατρική Ηθική / Βιοηθική  (Υ) Ε. Γαλανάκης
Τρίτη
(Έναρξη: Δευτέρα 23/10/06)
14.30-17.30 (*)
ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Σ1, Φ.Κ.Σ., ΡΕΘΥΜΝΟ                        
ΦΙΛ. 102 Βιοηθική: Μέθοδοι, Αρχές, Προβλήματα (Υ) Μ. Δραγώνα-Μονάχου, Κ. Μαρκεζίνη
Τρίτη
(από 24/10/06)
17.30-18.30 ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Σ1, Φ.Κ.Σ., ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΙΛ. 101 Εννοιολογικά θεμέλια της Βιοηθικής: Ηθικές Θεωρίες (Υ) Στ. Τσινόρεμα
Πέμπτη
(από 26/10/06)
15.30-17.30 ΑΙΘ.  ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.3.1, ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΟΙΝ. 101 Κοινωνία και Βιοηθική   (Υ) Μ. Κούση
(*) Μόνο για την Δευτέρα 23/10/2006 το μάθημα θα γίνει 15:00-18:00 στο VIDEO ROOM ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ και 18:00-20:00 στο ΑΜΦ. 2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΟΥΤΕΣ

(Τελευταία ανανέωση: 07/12/2006 15:00 μ.μ.- Άλλαξε το ΦΙΛ106)

ΑΡΧΕΙΟ