Νέο πρόγραμμα σπουδών 2014-15

A’ περίοδος 24/2/2015 - 20/4/2015
Β’ περίοδος 21/4/2015 - 05/6/2015 (6/4 έως 19/4 Διακοπές Πάσχα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ A' ΕΤΟΥΣ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΘΥΝΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Υποχρεωτικά  Μαθήματα

Δευτέρα

14.00-16.00

Αίθουσα video room, Ηράκλειο

ΒΙΟ.102  Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία ΙΙ (Υ)

Στεργ. Πυρίντσος

Δευτέρα

16.00-18.00

Αίθουσα 7Α04  Ιατρικής, Ηράκλειο

ΙΑΤ.102 Δημόσια Υγεία  (Υ)

Αν. Φιλαλήθης   

Τρίτη

14.30-17.30

Αίθουσα Σ1, Τμήμα ΦΚΣ Ρέθυμνο

ΦΙΛ.102  Βιοηθική: Μέθοδοι, Αρχές, Προβλήματα (Υ)

Λ. Παπαδάκη

Πέμπτη

17.30–20.30

Αίθουσα Σ1, Τμήμα ΦΚΣ, Ρέθυμνο

ΦΙΛ.103  Φιλοσοφία των Επιστημών: Φιλοσοφία Ιατρικής και της Βιολογίας (Υ)

Γ. Μαραγκός 

***

17.30–20.30

Αίθουσα Σ1, Τμήμα ΦΚΣ, Ρέθυμνο

ΔΙΚ.101 Δίκαιο, Ηθική και Βιοηθική (Υ)

Π. Σούρλας, Φ. Βασιλόγιαννης ***

Μαθήματα Επιλογής

Πέμπτη

14.30-17.30

Αιθ. Σ1, Τμήμα ΦΚΣ, Ρέθυμνο

ΦΙΛ.106 Πολιτική Δικαιοσύνη και Βιοηθική (Ε)

Κ. Κουκουζέλης 

Α' Περίοδος

Δευτέρα

18.00-21.00

Αίθουσα 7Α01 Ιατρικής, Ηράκλειο

ΙΑΤ.103 Στοιχεία Νευροβιολογίας (Ε)

Ε. Σαββάκη, Ι.Δαλέζιος

Τρίτη

17.30-20.30

Αίθουσα Σ1, Τμήμα ΦΚΣ, Ρέθυμνο

ΦΙΛ.104 Ηθική και Βιοηθική. Οι Απαρχές στην Αρχαία Ηθική Φιλοσοφία (Ε)

Ανδρ. Λέμπεντεφ 

Β' Περίοδος

Δευτέρα 

18.00-21.00

Αίθουσα 7Α04  Ιατρικής, Ηράκλειο

IAT. 105 Ιστορία της Ιατρικής και της Ιατρικής Δεοντολογίας (Ε)

Κ. Τρομπούκης

Τρίτη

17.30-20.30

Αίθουσα Μιχελή Τμήματος Φ.Κ.Σ.

ΦΙΛ.105 Περιβαλλοντική Βιοηθική (Ε)

Στ. Τσινόρεμα, Στ. Πυρίντσος

Πέμπτη

14.30-17.30

Αίθ. Α3-1, Τμήμα Κοινωνιολογίας (1ος όροφος) ΚΟΙΝ.103 Κοινωνιολογία και Δίκαιο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Β. Πετούση


***
Μαθήματα κ. Σούρλα:
Τρίτη 12 Μαϊου ώρα 17.30-20.30, Αίθουσα Σ1 Τμήματος Φ.Κ.Σ
Τετάρτη 13 Μαϊου 17.30-20.30, Αίθουσα Σ1 Τμήματος Φ.Κ.Σ
Πέμπτη 14 Μαϊου 17.30-20.30, Αίθουσα Σ1 Τμήματος Φ.Κ.Σ
Παρασκεύή 15 Μαίου 14.30-17.30, Αίθουσα Σ1 Τμήματος Φ.Κ.Σ
Μαθήματα κ. Βασιλόγιαννη:
Τρίτη 26 Μαϊου 2015 17.30 – 20.30, Αίθουσα Σ1 Τμήματος Φ.Κ.Σ.
Τετάρτη 27 Μαϊου 2015 17.30 – 20.30, Αίθουσα Σ1 Τμήματος Φ.Κ.Σ.
Πέμπτη 28 Μαϊου 2015 14.30 – 17.30, Αίθουσα Σ1 Τμήματος Φ.Κ.Σ.

Παλαιό πρόγραμμα σπουδών (μέχρι και 2013-14)

A’ περίοδος 24/2/2015 - 20/4/2015
Β’ περίοδος 21/4/2015 - 05/6/2015 (6/4 έως 19/4 Διακοπές Πάσχα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ A' ΕΤΟΥΣ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΘΥΝΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Υποχρεωτικά  Μαθήματα

Δευτέρα

14.00-16.00

Αίθουσα video room, Ηράκλειο

ΒΙΟ.102  Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία ΙΙ (Υ)

Στεργ. Πυρίντσος

Δευτέρα

16.00-18.00

Αίθουσα 7Α04  Ιατρικής, Ηράκλειο

ΙΑΤ.102 Δημόσια Υγεία  (Υ)

Αν. Φιλαλήθης   

Τρίτη

14.30-17.30

Αίθουσα Σ1, Τμήμα ΦΚΣ Ρέθυμνο

ΦΙΛ.102  Βιοηθική: Μέθοδοι, Αρχές, Προβλήματα ( Υ)

Λ. Παπαδάκη

Πέμπτη

17.30–20.30

Αίθουσα Σ1, Τμήμα ΦΚΣ, Ρέθυμνο

ΦΙΛ.103  Φιλοσοφία των Επιστημών (Υ)

Γ. Μαραγκός 

***

17.30–20.30

Αίθουσα Σ1, Τμήμα ΦΚΣ, Ρέθυμνο

ΔΙΚ.101 Δίκαιο, Ηθική και Βιοηθική (Υ)

Π. Σούρλας, Φ.  Βασιλόγιαννης ***

Μαθήματα Επιλογής

Πέμπτη

14.30-17.30

Αιθ. Σ1, Τμήμα ΦΚΣ, Ρέθυμνο

ΦΙΛ.105Β Πολιτική Δικαιοσύνη και Βιοηθική (Ε)

Κ. Κουκουζέλης 

Α' Περίοδος

Δευτέρα

18.00-21.00

Αίθουσα 7Α01 Ιατρικής, Ηράκλειο

ΙΑΤ.103 Στοιχεία Νευροβιολογίας (Ε)

Ε. Σαββάκη, Ι.Δαλέζιος

Τρίτη

17.30-20.30

Αίθουσα Σ1, Τμήμα ΦΚΣ, Ρέθυμνο

ΦΙΛ.104 Ηθική και Βιοηθική. Οι απαρχές: Αρχαία Ηθική Φιλοσοφία (Ε)

Ανδρ. Λέμπεντεφ 

Β' Περίοδος

Δευτέρα

18.00-21.00

Αίθουσα 7Α04  Ιατρικής, Ηράκλειο

IAT. 105 Ιστορία της Ιατρικής και της Ιατρικής Δεοντολογίας (Ε)

Κ. Τρομπούκης

Τρίτη

17.30-20.30

Αίθουσα Μιχελή Τμήματος Φ.Κ.Σ.

ΦΙΛ.110 Περιβαλλοντική Ηθική (Ε)

Στ. Τσινόρεμα, Στ. Πυρίντσος

Πέμπτη

14.30-17.30

Αίθ. Α3-1, Τμήμα Κοινωνιολογίας (1ος όροφος) ΚΟΙΝ.105 Κοινωνιολογία και Δίκαιο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Β. Πετούση

***
Μαθήματα κ. Σούρλα:
Τρίτη 12 Μαϊου ώρα 17.30-20.30, Αίθουσα Σ1 Τμήματος Φ.Κ.Σ
Τετάρτη 13 Μαϊου 17.30-20.30, Αίθουσα Σ1 Τμήματος Φ.Κ.Σ
Πέμπτη 14 Μαϊου 17.30-20.30, Αίθουσα Σ1 Τμήματος Φ.Κ.Σ
Παρασκεύή 15 Μαίου 14.30-17.30, Αίθουσα Σ1 Τμήματος Φ.Κ.Σ
Μαθήματα κ. Βασιλόγιαννη:
Τρίτη 26 Μαϊου 2015 17.30 – 20.30, Αίθουσα Σ1 Τμήματος Φ.Κ.Σ.
Τετάρτη 27 Μαϊου 2015 17.30 – 20.30, Αίθουσα Σ1 Τμήματος Φ.Κ.Σ.
Πέμπτη 28 Μαϊου 2015 14.30 – 17.30, Αίθουσα Σ1 Τμήματος Φ.Κ.Σ.

(Τελευταία ανανέωση: 16/03/2015 13:30)

ΑΡΧΕΙΟ