ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004
Α' : 1 ΜΑΡΤΙΟΥ- 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Δευτέρα (1/3 - 10/5/04)
15.00-17.00
ΑΙΘ. ΡΟΤΟΝΤΑ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία ΙΙ (Υ)
Νίκος Μοσχονάς, Νίκος Πανόπουλος
Δευτέρα 18.00-20.00 ΑΜΦ. 2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΟΥΤΕΣ
Στοιχεία Νευροβιολογίας (Ε)
Ελένη Σαββάκη, Ιωάννης Δαλέζιος
Τρίτη
18.00-20.00
ΑΙΘ. ΜΙΧΕΛΗ, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ
Θεωρίες Διανεμητικής Δικαιοσύνης (Ε)
Γρηγόριος Μολύβας
Πέμπτη 14.00-16.00
Σ1 ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, Φ.Κ.Σ, ΡΕΘΥΜΝΟ
Φιλοσοφία των επιστημών (Υ)
Γιώργος Μαραγκός
Β' : 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Δευτέρα (17/5 - 14/6/04)
15.00-17.00
ΑΙΘ. ΡΟΤΟΝΤΑ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Επιπτώσεις των Ανθρωπογενών Δραστηριοτήτων στους Βιογεωχημικούς Κύκλους: Από την εντοπισμένη ρύπανση στις πλανητικές αλλαγές (Ε)
Ευριπίδης Στεφάνου
Δευτέρα 18.00-20.00 ΑΜΦ. 2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΟΥΤΕΣ
Δημόσια Υγεία (Y)
Τάσος Φιλαλήθης
Τρίτη (26/4 - 17/5/04)
14.00-16.00
ΑΙΘ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ
Δίκαιο, Ηθική και Βιοηθική (Y)
Παύλος Σούρλας
Τρίτη 16.00-18.00
ΑΙΘ. ΜΙΧΕΛΗ, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ
Θεωρίες Διανεμητικής Δικαιοσύνης (Ε)
Γρηγόριος Μολυβάς
Πέμπτη 14.00-16.00 Σ1 ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, Φ.Κ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Φιλοσοφία των επιστημών (Υ) Γιώργος Μαραγκός
Πέμπτη 17.00-19.00
ΑΙΘ. ΣΕΜΙΝ Α 3.1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ
Ιατρική Ανθρωπολογία και Βιοηθική (Ε)
Κώστας Γκούνης
(Τελευταία ανανέωση: 2/6/2004 1:00 μ.μ.)