Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιοηθική" - Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας  του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν  το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιοηθική", διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους  Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής να υποβάλλουν αίτηση.

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι από την Πέμπτη, 10 Μαρτίου, μέχρι την Πέμπτη, 12 Μαϊου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα βρείτε εδώ:
Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιοηθική" (.pdf)
Από τη Γραμματεία  του ΔΠΜΣ «Βιοηθική» Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης τηλ. 28310-77242 email: bioethics.secretary@fks.uoc.gr