Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη Ημερίδα Υποστήριξης Διπλωματικών Εργασιών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του ΠΜΣ θα γίνει την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, ώρα 14.30 στην αίθουσα της Συγκλήτου στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.

Η Γραμματέας,
Λία Βαβουράκη