Πανεπιστήμιο Κρήτης
University of Crete

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική»
Joint Postgraduate Programme «Bioethics»

Συνέδριο

Βιοηθική και Βιοτεχνολογία


Conference

Bioethics and Biotechnology

Ρέθυμνο, Ηράκλειο
11-12 Οκτωβρίου 2004, 9.15-14.00

Rethymnon, Herakleion
11-12 October 2004, 9.15-14.00

(english version follows)

11 Οκτωβρίου 2004, Αμφιθέατρο Δ3-7Α, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου:
Συντονίστρια: Σταυρούλα Τσινόρεμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης
   
9.15-9.30: Έναρξη - Χαιρετισμοί
   
9.30-11.30: Regine Kollek, FSP BIOGUM / Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ηθικής της Γερμανίας
 
   
  Εξατομικευμένη θεραπεία; Μοριακή ιατρική και η κατανομή των πόρων ιατρικής φροντίδας
   
  Συζήτηση
   
11.30-12.00: Διάλειμμα
   
12.00-14.00: Steven Rose , Open University, U.K.,
   
  Γενετική της συμπεριφοράς και γενετικός ντετερμινισμός
   
  Συζήτηση
   
12 October 2004, Αμφιθέατρο Φοιτητικού Κέντρου, Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου
   
Συντονίστής: Χαράλαμπος Σαββάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
   
9.30-11.30: Hilary Rose, Universities of Bradford and City, London, Science and Technology Committee, U.K.
   
  Κοινωνικές διαστάσεις των βάσεων βιολογικών / γενετικών δεδομένων
   
  Συζήτηση
   
11.30-12.00: Διάλειμμα
   
12.00-14.00: Σπύρος Σημίτης, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ηθικής της Γερμανίας
 
   
  Γενετικά δεδομένα και ιδιωτικός χώρος
   
  Συζήτηση
   

 

11 October 2004, Lecture Hall Δ3-7A, University Campus, Rethymnon:
   
Chair: Stavroula Tsinorema, University of Crete
   
9.15-9.30: Opening Remarks - Addresses
   
9.30-11.30: Regine Kollek, FSP BIOGUM / University of Hamburg, Vice-Chairperson of the German National Ethics Council
 
   
  Individualized therapy? Molecular medicine and the allocation of health care resources
   
  Discussion
   
11.30-12.00: Coffee break
   
12.00-14.00: Steven Rose, Open University, U.K.,
   
  Behavioural genetics and genetic determinism
   
  Discussion
   
12 October 2004, Students’ Centre Lecture Hall, University Campus, Herakleion:
   
Chair: Charalambos Savakis, University of Crete
   
9.30-11.30: Hilary Rose, Universities of Bradford and City, London, Science and Technology Committee, U.K.
   
  Social aspects of Biobanks
   
  Discussion
   
11.30-12.00: Coffee break
   
12.00-14.00: Spiros Simitis, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, Chairman of the German National Ethics Council
 
   
  Genetic data and privacy
   
  Discussion
   


Πρόγραμμα Συνεδρίου
(εκτυπώσιμη μορφή PDF)
Conference Schedule (printable format PDF)

Περιλήψεις και Σύντομα Βιογραφικά (εκτυπώσιμη μορφή PDF)
Abstracts and CVs (printable format PDF)

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28310-77230, 77211

Fax : 28310-77241

e-mail: liavavouraki@fks.uoc.gr