ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βιοηθική


3ο Επιστημονικό Συνέδριο - Retreat

Βιοηθικά προβλήματα
στις επιστήμες της ζωήςΧαρουπόμυλος, Πάνορμο Ρεθύμνου

Παρασκευή 5 – Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2007
Έναρξη: 14:30

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ομιλητές σε εκτυπώσιμη μορφή (.pdf)

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28310-77230
Fax : 28310-77230
e-mail : liavavouraki@fks.uoc.gr
Δικτυακός τόπος: http://bioethics.fks.uoc.gr