Σας προτείνουμε να γυρίσετε τον χάρτη σε υβριδικό.
Χρησιμοποιήστε τα βελάκια πάνω αριστερά για να μετακινήσετε τον χάρτη και τα [+] και [-] για να τον μεγεθύνετε / σμικρύνετε (εναλλακτικά "πιάστε" τον χάρτη και μετακινήστε τον κουνώντας το ποντίκι σας, ενώ με διπλό αριστερό κλικ τον μεγεθύνετε)