Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Βιοηθική

Joint Postgraduate Programme
Bioethics


Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα

60 χρόνια από τη Δίκη των Γιατρών
και τον Κώδικα της Νυρεμβέργης

Αίθουσα Ανδρόγεω,
Ανδρόγεω 2, Ηράκλειο,
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007
Ώρα 18.30
(θα υπάρχει αυτόματη διερμηνεία)

ΑΦΙΣΑ

/
/
/

POSTER

Symposium

60 Years after the Doctors' Trial
and the Nuremberg Code

Androgeo Town Hall,
Heraklion, Crete
Monday, 17 December 2007, 18.30
(There will be simultaneous translation)