ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη
της

Ελένης Καλοκαιρινού
Επίκουρης Καθηγήτριας Φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Κύπρου,
Μέλος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου

με θέμα

«Ορισμός της νόσου»

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2005, ώρα 14.30

Αίθουσα Σεμιναρίων Σ1, Φ.Κ.Σ., Ρέθυμνο

Περίληψη