ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών Βιοηθική

Ημερίδα μεταπτυχιακών φοιτητών

Αρχές της Βιοηθικής:
Ιστορική-Φιλοσοφική προσέγγισηΑίθουσα Συγκλήτου
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2005, ώρα 9.30

Αναλυτικά το πρόγραμμα σε εκτυπώσιμη μορφή (.pdf)

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28310-77230
Fax : 28310-77241
e-mail : liavavouraki@fks.uoc.gr
Δικτυακός τόπος: http://bioethics.fks.uoc.gr