ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής • Τμήμα Βιολογίας • Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη
του

κυρίου Φιλήμονα Παιονίδη,
Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοσοφίας
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

με θέμα

"Η σημασία του ωφελιμισμού για τη Βιοηθική"

Τρίτη, 20 Απριλίου 2012, ώρα 17.30
Αίθουσα Μιχελή,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου