ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής • Τμήμα Βιολογίας • Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη
του

κυρίου Jens Timmermann,
Προέδρου των Τμημάτων Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου St. Andrews

με θέμα

"KANT AND THE MORAL STATUS OF ANIMALS"

Τετάρτη, 04 Απριλίου 2012, ώρα 16.00

Αίθουσα Σ1, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου