ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής • Τμήμα Βιολογίας • Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη
του

κυρίου Σπύρου Τέγου,
Λέκτορα Φιλοσοφίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης

με θέμα

"David Hume: Tο αίνιγμα της κανονιστικότητας"

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011, ώρα 17.30

Αίθουσα Σ1, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου