ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη

της

καθηγήτριας
Jennifer Saul
Department of Philosophy, University of Sheffield, UΚ

με θέμα

"Is Lying Worse than Merely Misleading?"

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010, ώρα 14.30

Αίθουσα 5, Φιλοσοφική Σχολή,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου