*3 ΠΜΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ - Διάλεξη κ. Στυλιανού Βιρβιδάκη
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη

της

κυρίας Μυρτώς Δραγώνα - Μονάχου

Ομότιμης Καθηγήτριας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
και Πανεπιστημίου Κρήτης
με θέμα

Είναι ο στωικός κοσμοκεντρισμός οικολογικός;
Άνθρωπος και φύση στο Μάρκο Αυρήλιο

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010, ώρα 17.30

Αίθουσα Σεμιναρίων Σ1,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου