ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη

του

κυρίου Σπύρου Τέγου,
Λέκτορα Φιλοσοφίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης

με θέμα

"Φυσικές και Τεχνητές Αρετές στον David Hume "

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010, ώρα 17.30

Αίθουσα Σ1, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου