ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη

του

κυρίου Ηλία Κούβελα

Ομότιμου Καθηγητή Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
με θέμα

Νευροηθική: Περί τίνος πρόκειται;

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009, ώρα 19.00

Αμφιθέατρο Πτέρυγας Μεταπτυχιακών Ιατρικής Σχολής,
Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο