ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΜΣ Βιοηθική

  • Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
  • Τμήμα Ιατρικής
  • Τμήμα Βιολογίας
  • Τμήμα Κοινωνιολογίας

 

ΠΜΣ Κοινωνιολογίας

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διάλεξη

της κυρίας

Gabriela Maria Ottilie Kutting

Associate Professor in the Department of
Political Science and the Division of Global Affairs,
Rutgers the State University of New Jersey

με θέμα

Global Environmental Governance and Global-local linkages:
Τourism and Environment

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008, ώρα 8 μ.μ.

Αίθουσα Α3-2
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο