ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη

του

κυρίου Σπύρου Τέγου

εκλεγμένου Λέκτορα Φιλοσοφίας
Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Πανεπιστημίου Κρήτης
με θέμα

Συμπάθεια και Ηθική στον David Hume

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008, ώρα 17.30

Αίθουσα Σεμιναρίων Σ1,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου