ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη

της Καθηγήτριας

κυρίας Ιωάννας Κουτσουράδη

Hacetteppe University, Ankara
& Maltepe University, Istanbul, Turkey
με θέμα

Ηθική και ανθρώπινα δικαιώματα

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008, ώρα 17.30

Αίθουσα Σεμιναρίων Σ1,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου