ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη

της

κυρίας Μαρίας Βενιέρη

Επίκουρης Καθηγήτριας Φιλοσοφίας,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Πανεπιστημίου Κρήτης,

με θέμα

«Προϋποθέσεις της προσωπικότητας:
Η επιστημολογική συζήτηση για τη σχέση
νου / σώματος»

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008, ώρα 14.30


Αίθουσα Σεμιναρίων Σ1,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου