ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη

του

κυρίου Στυλιανού Βιρβιδάκη

Καθηγητή Φιλοσοφίας Τμήματος ΜΙΘΕ
Πανεπιστημίου Αθηνών

με θέμα

Αξιολογικές κρίσεις και αντικειμενικότητα
στην ιστορία

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2008, ώρα 19.00


Αίθουσα Σεμιναρίων Σ1,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου