ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη

του

κυρίου Αριστείδη Μπαλτά

Καθηγητή Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

με θέμα

Περί του αναγωγισμού στις επιστήμες

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2008, ώρα 14.30


Αίθουσα Σεμιναρίων Σ1,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου