ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη

του

κυρίου Στυλιανού Βιρβιδάκη

Καθηγητή Φιλοσοφίας Τμήματος ΜΙΘΕ
Πανεπιστημίου Αθηνών
με θέμα

Τα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη και
η σύγχρονη Αρεταϊκή Ηθική

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2008, ώρα 15.15

Αίθουσα Μιχελή,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου