ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Κύκλος Ερευνητικών Σεμιναρίων
«Ηθική, Πολιτική, Βιοηθική»

Διάλεξη
του

 κυρίου Σπύρου Τέγου
Ειδικού Επιστήμονα Νεώτερης Φιλοσοφίας
Ττμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Πανεπιστημίου Κρήτης

με θέμα

Πάθη και Θεσμοί:
Σχετικά με τον εξελικτικισμό του David Hume

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2007, ώρα 17.30


Αίθουσα Σεμιναρίων Σ1,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου