ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Κύκλος Ερευνητικών Σεμιναρίων
«Ηθική, Πολιτική, Βιοηθική»

Διάλεξη
του

 κυρίου Διονύσιου Δρόσου
Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικού και Ψυχολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

με θέμα

Ηθικά συναισθήματα και
«αμερόληπτη παρατήρηση»:
Η μόρφωση της ηθικής κοινότητας
στον David Hume και στον Adam Smith

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2007, ώρα 17.30


Αίθουσα Σεμιναρίων Σ1,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου