ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ
του

 κυρίου Φιλήμονα Παιονίδη
Επίκουρου Καθηγητή Φιλοσοφίας
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

με θέμα

Τρεις μορφές γενετικής ενίσχυσης:
Θεραπευτική-προληπτική, τελειοποιητική, ηθική

Τρίτη, 22 Μαΐου 2007, ώρα 15.00


Αίθουσα Σεμιναρίων Σ1,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου