ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ
του

 κυρίου Δημήτριου Μαρκή
Ομότιμου Καθηγητή Φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

με θέμα

Η διαλεκτική του «φύσει» και «θέσει»
στη σύγχρονη Βιοηθική

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2007, ώρα 17.30

Αίθουσα Σεμιναρίων Σ1,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου