ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΒΙΟΗΘΙΚΗ

&

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Διάλεξη
της

κυρίας Κατερίνας Σιδέρη

Lecturer in Law University of Εxeter

με θέμα

Αρεταϊκή βιοηθική
και
θεραπευτικός κλωνισμός

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2007, ώρα 14.30


Αίθουσα Α3-2
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο