ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Κύκλος Ερευνητικών Σεμιναρίων
«Ηθική, Πολιτική, Βιοηθική»

Διάλεξη

του

κυρίου Γεώργιου Μαλάμη

Επιστημoνικού Συνεργάτη Εργαστηρίου Γενετικής Ανθρώπου
Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών

με θέμα

Κοινοί τόποι του μεσοπολεμικού βιολογισμού στις
αγγλοσαξωνικές χώρες και στην κεντρική Ευρώπη

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2007, ώρα 17.30


Αίθουσα Σεμιναρίων Σ1,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου