ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη

του

κυρίου Στυλιανού Βιρβιδάκη

Καθηγητή Φιλοσοφίας Τμήματος ΜΙΘΕ
Πανεπιστημίου Αθηνών

με θέμα

Μεταηθικά προβλήματα αναφορικά με τις
σχέσεις επιστήμης και ηθικής

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2007, ώρα 14.30


Αίθουσα Σεμιναρίων Σ1,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου