ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διάλεξη
του

 κυρίου Αριστείδη Μπαλτά

Καθηγητή Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,

με θέμα

«Από τη δομή των επιστημών στην Ηθική»

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2006, ώρα 14.30


Αίθουσα Σεμιναρίων Σ1,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου