ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ
του

 κυρίου Γεώργιου Σακελλάρη

 Ερευνητής - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,

με θέμα

Διαφορές στην αντίληψη ζητημάτων ηθικής και
δεοντολογίας στην Ευρώπη.
Η παράμετρος της επικοινωνίας

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2006, ώρα 15.30


Αίθουσα Σεμιναρίων A.3.1,
Τμήμα Κοινωνιολογίας,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου