ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ
του

 κυρίου Στέλιου Βιρβιδάκη

 Καθηγητή Φιλοσοφίας
Τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε., Πανεπιστημίου Αθηνών,

με θέμα

«Μεταηθικά προβλήματα αναφορικά με τις
σχέσεις Επιστήμης και Ηθικής»

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2006, ώρα 14.30


Αίθουσα Σεμιναρίων Σ1,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου