ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ
του

 κυρίου Γεώργιου Ρουσόπουλου
Καθηγητή Φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Κρήτης,

με θέμα

«Επιστημολογία: Έννοιες και Προβλήματα III»

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2006, ώρα 14.30


Αίθουσα Σεμιναρίων 6, Βιβλιοθήκη,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου