ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής · Τμήμα Βιολογίας · Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ
της

 κυρίας Μαρίας Βενιέρη
Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Κρήτης

με θέμα

«Προϋποθέσεις της προσωπικότητας:
η συζήτηση για τη σχέση νου/σώματος»

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2006, ώρα 14.30


Αίθουσα Σεμιναρίων 6, Βιβλιοθήκη,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου